НИИ СГПЗ МЗ РУз
Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний

 

НИИ СГПЗ МЗ РУз образован на основании Распоряжения Совета Народных Комиссаров УзССР №685 от 16 июля 1934 года как Государственный Научно-исследовательский институт санитарии и гигиены НКЗдрава УзССР.
 

 

 

 

 

НОВОСТИ

⚡️Беларусь – Узбекистан: новый виток сотрудничества.

👍По заказу Евробюро и странового офиса ВОЗ Узбекистана ведущие токсикологи НПЦ гигиены, сертифицированные эксперты ВОЗ (https://t.me/rspch_by/1242) – зав. лаб. профилактической и экологической токсикологии, к.м.н. Ирина Ильюкова и вед.н.с. лаборатории профилактической и экологической токсикологии, к.м.н. Светлана Петрова – 19-21 июня 2024 года провели тренинг в г. Ташкент, Узбекистан.

➡️Цель тренинга – повышение уровня национальной экспертизы, необходимой для внедрения международной системы классификации химических веществ в Узбекистане.

➡️Аудитория тренинга – специалисты правительственных организаций, токсикологи, работники общественного здравоохранения, охраны труда и окружающей среды, а также лица, ответственные за безопасную транспортировку опасных химических веществ.

⚡️Для обучения методам классификации и маркировки химических смесей с точки зрения их опасности для здоровья и окружающей среды были использованы современные методики и практики.

Assalomu aleykum, Hurmatli hamkasblar!
2024-yil 16-iyulda Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan, Institutning 90 yilligiga bag‘ishlangan “Aholi salomatligining sanitar-gigiyenik va tibbiy-biologik muammolarini hal etishdagi innovasion yondashuvlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumanini o‘tkazish rejalashtirilgan. Tezislar Yubiley to‘plamiga 2024-yilning 15-iyuniga qadar qabul qilinadi. Nashrlarga qo‘yiladigan talablar bilan axborot xatining ilovasida tanishishingiz mumkin.

Добрый день, Уважаемые Коллеги! Научно-исследовательским институтом санитарии, гигиены и профзаболеваний запланировано проведение республиканской научно-практической конференции «Инновационные подходы в решении санитарно-гигиенических и медико-биологических проблем здоровья населения», посвященной 90-летию Института, которая состоится 16 июля 2024 года. Тезисы в Юбилейный Сборник научных трудов принимаются до 15 июня 2024 года. С требованиями к публикациям можно ознакомиться в приложении к Информационному письму.

⚡️ Mustaqil izlanuvchilikka hujjat topshirmoqchi bo‘lgan talabgorlar diqqatiga!

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-maydagi 304-son qarori talablariga muvofiq 2024-yil 3-chorak uchun oliy ta’limdan keyingi ta’limning shakllaridan biri mustaqil izlanuvchilikka Yagona elektron tizim — phd.mininnovation.uz orqali hujjatlarni onlayn topshirish boshlandi.

Hujjatlar joriy yilning 1-mayidan 1-iyunga qadar qabul qilinadi.

Mustaqil izlanuvchilik — falsafa doktori (Doctor of Philosophy (PhD) yoki fan doktori (Doctor of Science (DSc) ilmiy darajalariga da’vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralmagan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosligi bo‘yicha oliy ta’limdan keyingi ta’lim shakli.

Ma’lumot uchun, yuborilgan hujjatlar ilmiy yoki ta’lim tashkilot tomonidan ko‘rib chiqilib, qaror qabul qilinadi.

Состоялось заседание рабочей группы по материально-техническому оснащению образовательных организаций и учебных курсов в котором участвовали наши сотрудники.
На заседании состоялся обмен мнениями об общем состоянии материально-технического оснащения образовательных организаций, учете инклюзивности при разработке требований к материально-техническому оборудованию, недостатках в деятельности образовательных организаций и мерах по их устранению.

Подробнее: Заседание рабочей группы

Видео в Youtube HD Заседание рабочей группы

🍛🧆Dunyoda tez-tez uchraydigan surunkali kasalliklarning aksariyati ovqatlanish bilan bevosita bog‘liqdir.
❌ Bundan tashqari, ko‘plab kasalliklar, ayniqsa, nosog‘lom ovqatlanish natijasida kelib chiqadi.
🟢 Aynan shu maqsadda yurtimizda aholi orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga alohida e’tibor berib kelinmoqda.
!️ Uchtepa tumanidagi umumta’lim maktab rahbarlari, uslubchi va tibbiy xodimlari ishtirokida "O‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom ovqatlanishni tashkil etish" bo‘yicha o‘quv seminari o‘tkazildi.
📌 Seminar davomida so‘zga chiqqan Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklar ITI ilmiy xodimlari – A.Nosirova, Sh.Tillaeva, O.Atamuratova va A.Kurbanbaevalar o‘quvchilarni ratsional va sog‘lom ovqatlanish aspektlari, o‘quvchilarning iste’moli uchun oziq-ovqat mahsulotlarini to‘g‘ri tanlovini amalga oshirish hamda ovqatlanish piramidasi xaqida to‘xtalib o‘tishdi.
📌 Shuningdek, amaldagi sanitariya qoida va normalarining mazmuni tushuntirib o‘tildi. Seminar yakunida tinglovchilarni qiziqtirgan savollariga javoblar qaytarildi.

«Причины хронических респираторных заболеваний и аллергии»

В воздухе в Ташкенте часто наблюдается увеличение количества дисперсионных частиц PM2,5 в несколько десятков раз по сравнению с нормой. Старший научный сотрудник Института санитарно-гигиенических и профессиональных исследований болезней Акыда Носирова рассказала «Кунузу», что это состояние опасно тем, что частицы накапливаются в тканях и приводят к хроническим респираторным заболеваниям.

Наши новые исследования

💠 Состоялся семинар на тему «Налоговая политика и здоровье»
В Министерстве экономики и финансов прошел семинар в рамках программы развития ООН «Налоговая политика для достижения целей устойчивого развития».
Подробнее ... 💠 A seminar on "Tax & health" was held
A seminar was held at the Ministry of Economy and Finance within the framework of the United Nations Development Program project "Tax policy to achieve the goals of sustainable development".

В рамках совместного проекта «Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха» Фонд Zamin и Агентство гидрометеорологической службы при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) провели в гибридном формате круглый стол, посвященный разработке национальных нормативов по качеству воздуха в Узбекистане.

Узгидромет совместно с Минздравом предоставили информацию о текущих результатах работы по разработке нормативов. Важной темой выступления представителя ЮНЕП стал потенциал использования данных качества воздуха для обоснования оценок и управленческих действий в области чистого воздуха. Представитель Финского метеорологического института обозначил требования к эффективному использованию данных о качестве воздуха для целей прогнозирования. Эксперт ВОЗ подчеркнул важность учета природно-климатических особенностей региона и их воздействия на здоровье населения при разработке национальных нормативов качества воздуха. Международный эксперт ЕЭК ООН акцентировала своё внимание на Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, рассказав о её преимуществах для Узбекистана с точки зрения разработки национальных стандартов качества воздуха.

Объединение усилий Министерства здравоохранения, Узгидромета и экспертов ЮНЕП, ВОЗ, ЕЭК ООН, Финского метеорологического института стало важным пунктом для дальнейших действий по внедрению новых стандартов качества воздуха.

 

ИЗМЕНИЛИСЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ НА КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
СанКваМ 0067-24 «Гигиенические требования классификации пестицидов по их токсичности и опасности» определяет гигиенические требования к разделению пестицидов на классификации в зависимости от их токсичности и опасности.
🔹 Настоящие санитарные правила не распространяются на микробиологические препараты (сложные биологические комплексы, бактерии и микроорганизмы).
🔹 Также введены следующие новые требования:
✅ В соответствии с указом президента No 6084 «О постепенном переходе на узбекский алфавит на основе латиницы» данный документ был разработан в новой редакции латинского алфавита;
✅ внесение изменений и дополнений в понятия в соответствии с законодательством;
✅ Заполнены формулы для расчета основных критериев, используемых для оценки токсичности и опасности пестицидов и веществ, влияющих на них.
✅ добавлена новая глава под названием «Санитарно-гигиенические требования к работникам, работающим с пестицидами»

❗️ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Изменения в «Санитарные правила, нормы и гигиенические правила проектирования, строительства и эксплуатации объектов здравоохранения» (SanQvaN No 0020-22) утверждены Главным санитарным врачом Республики Узбекистан и приняты к сведению Министерством юстиции Республики Узбекистан (26.02.2024 No 234-сон)
⚡️ В этом новом SanQwaN был изучен опыт зарубежных давов по размещению рентгеновских кабинетов на первых этажах и полупроводниковых этажах зданий.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Казначейством, написав по указанному выше адресу или позвонив по телефону (718) 560 - 7500. Согласно решению, были внесены изменения в состав и площадь помещений отделений (станций) скорой медицинской помощи.
Документ устанавливает следующие санитарно-гигиенические требования:
На станциях (станциях) расширена общая площадь бокса, включающая раздаточную комнату, помещение для хранения медицинского оборудования бригад и подготовки аптечек к работе, резервное помещение для медикаментов, оборудованное пожарной и охранной сигнализацией, комнату водителя для машин скорой помощи, столовую для штурманов, закрытые жилые помещения для автомобилей;
Были созданы дополнительные помещения, такие как помещение для хранения наркотиков и психотропных средств, помещение для хранения чистящего инвентаря и дезинфицирующих средств, централизованное отделение стерилизации, станционный и большой кабинет врача, большая фельдшерская комната, комната хозяйки фермы, душ, раздевалка (для мужчин и женщин), туалет (для мужчин и женщин);
Вместе с тем, вводятся новые требования к созданию служб скорой медицинской помощи в семейных поликлиниках в сельской местности и сельской местности

В целях профилактики негативного влияния АСТ на нервную и мышечную системы у детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных организациях, должны быть соблюдены следующие требования:
- Детей в возрасте до 5 лет не следует обучать упражнениям с использованием ACT;
- Рекомендуемая непрерывная продолжительность работы с АКТ на развивающих игровых занятиях для детей в возрасте до 5 лет не должна превышать 10 минут и 15 минут для 6-летних.
- при использовании ИКТ: занятия (упражнения) проводятся один раз в день и не чаще трех раз в неделю и в дни наибольшей работоспособности детей (вторник, среда и четверг); Выполняйте гимнастику для глаз с детьми для профилактики глазных заболеваний и глаз после занятий;
- Упражнение ACT не допускается проводить вместо сна, дневных путешествий и других развлекательных мероприятий;
- Перед занятиями по ИКТ проводятся игры, не приводящие к физическому насилию над детьми;
Средства ACT не следует использовать перед сном.
- Независимо от возраста детей, занятия с ACT должны проходить под присмотром тренера или преподавателя.
- С учетом записи информации из АКТ обучающимися (преподавателями) в тетрадь, продолжительность непрерывной работы в АСТ должна быть следующей:
для детей дошкольного возраста (5-7 лет) 5-7 минут;
10 минут для студентов I-IV курсов;
Уроки для V-IX классов 15 минут;
X-XI классы и занятия для учащихся средних или профессиональных образовательных организаций должны занимать 20 минут.
- Общая продолжительность использования ACT:
20 минут для детей в возрасте от 7 до 10 лет и 30 минут для детей старше 10 лет;
20 минут для классов I-II при проведении с использованием компьютера,
III-IV классы не должны превышать 25 минут, 30 минут для V-IX классов, X-XI классов и 35 минут для учащихся средних или профессиональных образовательных организаций.
- Оптимальное количество упражнений в течение учебного дня для I-IV классов должно составлять 1 урок, 2 урока для V-VIII классов, 3 урока для учащихся IX-XI классов и средних или профессиональных образовательных организаций.
- Перерыв между уроками, используемыми ACT, должен составлять от 10 минут до 20 минут.
- Продолжительность работы старшеклассников с ACT в целях профилирования не должна превышать 50 процентов времени в классе в соответствии с учебной программой в классе.
- Внеклассные упражнения ACT должны проводиться не чаще 2 раз в неделю и продолжительность упражнения:
Не более 60 минут для учащихся II-V классов;
Для учащихся шестых и старших классов и организаций среднего или профессионального образования она не должна превышать 90 минут;
Для учащихся организаций дополнительного образования продолжительность учебной программы ACT зависит от школьного возраста.
- Время игры в компьютерные обучающие игры с целью развития навыков использования средств и оборудования ACT не должно превышать 10 минут для учащихся II-V классов и не более 15 минут для старшеклассников.
- Общая продолжительность использования детьми с учетом профилактических мер персонального компьютера и других средств ACT:
не более 2 часов в неделю для занятий и факультетов;
Занятия и занятия преподавателей будут проводиться через 50-60 минут после завершения обучения; А непосредственная работа не должна быть более 1 часа⚡️ Согласно санитарным правилам, нормам и санитарно-гигиеническим правилам (SanQvaN) «О санитарно-эпидемиологических требованиях к созданию условий и обучению общеобразовательных школ Республики Узбекистан» при строительстве санитарно-гигиенических отделений (уборных) общеобразовательных школ должны соблюдаться следующие требования:
- На каждом этаже должен быть туалет для девочек и мальчиков.
- Должен быть 1 туалет на 20 девочек и 1 ручная стиральная машина на 30 девочек.
- 40 сыновьям требуется 1 туалет, 1 туалет, 1 ручная стиральная машина;
- Для сотрудников должен быть 1 туалет и 1 ручная стиральная машина.
- туалеты во дворе расположены не более чем в 20 м от учебного корпуса
- должны иметь двери и окна, а также отдельные кабины или ограждения.
- В связи с возможностью создания средней школы, рекомендуется, чтобы 25 девочек выделяли одно место, 50 мальчиков – одно место, и писсуар.
- Для учителей также предусмотрен отдельный туалет. Отверстия для унитаза должны быть небольшого размера, ножные стержни.
- Напольная часть, с другой стороны, должна быть нескользкой, битумной.
🏢 Если в здании отсутствует централизованная питьевая вода, допускается создание локальных колодцев (защищенных, вырытых), причем вода должна соответствовать требованиям стандарта УзДСТ 950:2011 «Вода питьевая».
Рекомендуется ставить оборудование, в зависимости от необходимости мытья рук.💠 Состоялся семинар на тему «Налоговая политика и здоровье»
В Министерстве экономики и финансов прошел семинар в рамках программы развития ООН «Налоговая политика для достижения целей устойчивого развития».

Подробнее: Seminar03-13
💠 A seminar on "Tax & health" was held

A seminar was held at the Ministry of Economy and Finance within the framework of the United Nations Development Program project "Tax policy to achieve the goals of sustainable development".

Поздравляем !!! докторанта из лаборатории гигиены пищевых продуктов Музаффарова Музаффара Жорахон угли занявшего 2-е место в соревновании «Свободного боя»

«Концепция развития науки до 2030 года»

В соответствующем указе Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года говорится, что стратегической целью “Концепции развития науки до 2030 года” является переход к инновационному и высокотехнологичному формату развития национальной экономики, повышение конкурентоспособности в общих отраслях экономики страны, расширение объемов инновационной продукции, ориентация инвестиций на направления, обеспечивающие быстрый экономический рост, повышение уровня жизни населения в несколько раз. есть улучшение, определены актуальные вопросы социальной сферы, основанные на инновационном подходе, научных исследованиях и достигнутых результатах, на поиске научного решения, развитие научного сотрудничества на международном уровне. В этом направлении работники санитарно-эпидемиологической сферы также проводят масштабную работу.

Следует отметить, что наш институт был основан в 1934 году и является единственным ведущим научным учреждением в области гигиенической науки и профессиональной патологии.

В настоящее время в составе института функционируют 9 специализированных научных лабораторий, деятельность которых направлена на:

- мероприятия по снижению влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения, в том числе детей и подростков, а также трудоспособного населения в условиях вредных и неблагоприятных производственных факторов;

- гигиенические нормы и санитарная микробиология качества атмосферного воздуха, почвы и воды;

-гигиенические нормы планировки населенных пунктов, жилых и общественных зданий;

- гигиенические правила безопасного использования новых пестицидов и минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве;

- критерии безопасного и рационального питания населения с учетом среднедневных норм питания для разных возрастных и профессиональных групп;

- комплексная система управления профессиональными рисками, профилактика и лечение профессиональных заболеваний, медицинская и социальная трудовая реабилитация.

Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи, лечения и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями в институте также функционирует поликлиника на 100 коек, диспансерное отделение для проведения диспансерного наблюдения за состоянием здоровья отдельных профессиональных групп. Институт сотрудничает с более чем 20 ведущими зарубежными и национальными научными учреждениями.

За последние 3 года научными сотрудниками Института опубликовано более 500 научных статей, в том числе:

- патенты на изобретения и свидетельства о регистрации компьютерных программ-17;

- за рубежом опубликовано более 10 монографий и учебников;

- Разработано более 90 нормативно-методических документов, включая методические рекомендации, токсикологические паспорта;

- Пересмотрены и приведены в соответствие с международными стандартами более 45 санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;

- В ведущих научных журналах опубликовано более 230 научных статей, 30% из которых размещены в наукометрических базах Scopus и Web of Science.

Вся проводимая научно-исследовательская работа направлена на охрану здоровья, профилактику заболеваемости среди населения и улучшение качества жизни населения Республики Узбекистан.

Здоровое питание-один из эффективных способов предотвратить неинфекционные заболевания

По данным Всемирной организации здравоохранения, отставание в рациональном росте и умственном развитии у молодых людей, вызванное физическими нагрузками, а также несоблюдением норм и правил питания, чрезмерным потреблением продуктов и сладостей с высоким содержанием соли, сахара, жира, а также недостаточным потреблением витаминов и минералов, в то время как у взрослых-сердечная недостаточность.- провоцирует развитие ряда заболеваний, приводящих к преждевременной смерти человека, таких как сосудистые, эндокринные, злокачественные опухоли.

Одним из научно доказанных эффективных методов профилактики неинфекционных заболеваний, по мнению экспертов ВОЗ, является разработка здорового питания.

Данная задача тесно связана с внедрением системы социально – гигиенического мониторинга, одной из обязательных составляющих которого является разработка качества питания населения и связанных с ним критериев здоровья населения.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 2020 года № ПП-4887 «о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения» и приложение 1 к настоящему постановлению ;программа мероприятий по формированию у населения привычек здорового питания на 2020 — 2025 годы; направлены на профилактику неинфекционных заболеваний.

Разработка требований к качеству пищевых продуктов, рекомендаций по их потреблению в зависимости от возрастных, социальных, географических и экологических факторов, режимов и условий питания, в то же время проведение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) экспертизы качества и безопасности пищевых продуктов и соприкасающихся с ними разделительных материалов и контроль за качеством ив целях контроля за строительством и использованием объектов питания был изучен рацион животноводов, проживающих в Сурхандарьинской области, проведен опрос.

В процессе проведения опроса сначала собиралась личная информация владельцев ферм, а затем были получены ответы на основные вопросы о питании, такие как:

Сколько дней вы едите фрукты?

Сколько дней вы едите овощи?

Как часто вы добавляете соль или соленые соусы, такие как соевые бобы или капуста?

Какие виды растительных масел или животных жиров вы чаще всего используете для приготовления пищи в своей семье?

Сколько раз в неделю вы в среднем едите сырую домашнюю пищу?

Ответы всех опрошенных в настоящее время анализируются специалистами, разрабатывается методическая рекомендация.

Исследования по изучению условий труда работников химчистки «Zabota»

Сотрудники лаборатории гигиены и физиологии труда Славинская Н.В., Нуруллаев Ё.Э., Захарова В.Ю. и докторанты Красавин А.Н., Халмуратов Б.З. в рамках темы «Гигиеническая оценка условий труда работников сферы бытового обслуживания населения, разработка прогноза и профилактики риска развития производственно обусловленных заболеваний» провели исследования по изучению условий труда работников химчистки «Zabota» и оценки их биологического возраста.

Подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Научно-практическим центром гигиены Республики Беларусь

9 февраля 2024 года состоялась церемония подписания договора о научно-техническом сотрудничестве между НИИ СГПЗ и НПЦ гигиены с акцентом на обучение и совместные научно-исследовательские работы.

Обсуждены научно-исследовательские работы по оценке условий труда медработников в условиях COVID-19, аспекты применения СИЗ, новые внедряемые методы обеззараживания. Белорусской стороной предложено лечение в г. Солигорске как один из этапов реабилитации. Эффективность спелеотерапии при бронхиальной астме различной тяжести составляет от 42 до 99 % (ремиссия от двух и более лет), при ХОБЛ – от 72 до 87 % (ремиссия от года и более). Узбекские врачи с особой заинтересованностью обсудили данные перспективы.

Так же был прочитан курс ознакомительных лекций для 48 научных сотрудников НИИ. Презентован курс повышения квалификации по теме «Профилактическая токсикология», а также по разработке технических заданий на приобретение оборудования для практики и науки. Обсудили поддержку от НПЦ гигиены в части проектирования нового корпуса.

Архив новостей

Об институте

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний (НИИ СГПЗ МЗ РУз) является государственным подведомственным учреждением Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Подробнее об институте